דווקא היום מרגישים בטוחים! מרגישים בטוחים! מרגישים בטוחים!