דווקא היום מרגישים בטוחים! מרגישים בטוחים! מרגישים בטוחים!

הצהרת נגישות

הצהרת נגישות
ברצוננו להודיע כי הדומיין sc-il.co.il עבר עבודה רבה על מנת להנגיש את תכני ומבנה האתר לכלל האוכולוסיה כולל אוכלוסיה בעלת מוגבלות.

האתר מונגש באמצעות תוכנה לנגישות אתרי אינטרנט. במידה ויש לכם הערה לשיפור נשמח לקבל אותה בכתב ולפעול בהתאם.

האימונים מתקיימים בפארקים פתוחים ברחבי הארץ תוך הקפדה על מקומות נגישים לבעלי מוגבלויות ככל האפשר.

על כל שאלה שלא נמצאה לה תשובה באתר נשמח לענות באופן פרטי.