דווקא היום מרגישים בטוחים! מרגישים בטוחים! מרגישים בטוחים!

איך להגן מסטירה לפנים? – SCIL